Jak to się stało, że większość z nas jest stałym gościem w sieci…

Bez wątpienia nasze zachowania są nierozerwalnie powiązane ze współczesną gospodarką, która przechodzi przez okres gwałtownych przemian, który charakteryzuje m.in. postępująca globalizacja, przyspieszenie postępu technologicznego oraz związany z tym rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych.

Efektem takich zmian, jest nie tylko nowy model gospodarki, nazywany gospodarką opartą na wiedzy, lecz również nowy model zachowania odbiorcy, do których ta wiedza jest kierowania. Ponieważ w obecnych czasach kluczową rolę odgrywa wiedza, proces uczenia się oraz pozyskiwanie  informacji, dlatego też pooszukuje się takich źródeł, które pozwolą w sposób błyskawiczny pozyskać interesujące nas zagadnienia. Zatem wiedza staje się podstawowym zasobem nowoczesnego społeczeństwa, które otrzymało przydomek informacyjnego.

W gospodarce, w której wiedza zyskuje na wartości, wartość zyskuje również stosowana i ulepszana technologia informacyjno-komunikacyjna, która wzmacnia źródło wiedzy, a co za tym idzie proces przekazywania tej wiedzy. Do jednych z największych źródeł, gdzie wiedza jest pozyskiwana należy Internet.

Statystyki…

Jak wskazują liczne statystyki, Internet jest najważniejszym medium i kanałem komunikacji na świecie. Zgodnie z poniższymi danymi w Polsce ponad 75% ludzi posiada w domu dostęp do Internetu a w tym jest 67% aktywnych internautów. Dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii możemy korzystać z Internetu nie tylko stacjonarnie: w domu i pracy, ale również mobilnie: w ruchu, poza domem.

Jak pokazują dane[1], liczba użytkowników smartfonów w naszym kraju wynosi 58%. Ta wartość jest równoznaczna z tym, że dzisiaj w kieszeniach Polaków w wieku 15+ znajduje się niemal 19 milionów smartfonów.

Dlatego też nie dziwi fakt, że najpopularniejszymi usługami online, z których korzystają użytkownicy tych urządzeń, jest Internet, a wraz z nim nierozerwalnie połączone media społecznościowe.

Poniżej przestawiono wybrane fragmenty rocznego raportu Digital in 2016 od We Are Social[2]. Raport na temat stanu mobile’a, rynku internetowego oraz social mediów na świecie.

Globalny obraz użytkowania Internetu…

Dla lepszego zobrazowania zagadnienia związanego z korzystaniem z Internetu należy zacząć od przybliżenia danych globalnych, natomiast każda następna grafika, dotyczy danych dotyczących Polski[3].

Grafika nr 1

grafika dotycząca globalneg odostępu do Internetu

Grafika 1. Globalne użytkowanie Internetu

Z grafiki dowiadujemy się o globalnym użytkowaniu Internetu. Z powyższej statystyki wynika, iż w roku 2016 całkowita populacja ludzi na świecie wynosiła prawie 7,39 mld, z czego 3,42 mld korzysta z Internetu, co łącznie stanowi, że 46% populacji jest użytkownikami Internetu.

  • W odniesieniu do całkowitej populacji, aż 31% korzysta z mediów społecznościowych co stanowi prawie 2,31 mld użytkowników.
  • Natomiast prawie 51% globalnej populacji jest aktywnymi użytkownikami telefonów komórkowych, co w przeliczeniu daje 3,79 mld ludzi. Dalsze badania pokazały, że prawie 1,97mld osób jest mobilnymi użytkownikami mediów społecznościowych, co równa się 27% globalnej populacji.
  • Jak widać z powyżej grafiki media społecznościowe obejmują swoim zasięgiem prawie 2,31 mld użytkowników w stosunku do 3,42 mld osób korzystających z Internetu, co stanowi, że z osób, które korzystają z Internetu aż 67,5 % jest użytkownikami mediów społecznościowych.

Zachowania Polaków w sieci

W grafikach, które są przedstawione poniżej, skupiono się wyłącznie na zachowaniu polskich internautów w sieci…

Grafika nr 2

 

grafika dotycząca zachowań Polaków w sieci

 Grafika 2. Użytkowanie Internetu w Polsce

W tym miejscu dowiadujemy się, w jaki sposób Polacy użytkują Internet. Wynika z niej, iż w Polsce z Internetu korzysta łącznie 25,7 mln aktywnych użytkowników, co w porównaniu do łącznej populacji daje aż 67%. Natomiast z Internetu mobilnego korzysta 46% populacji, co na liczby przekształca się w 17,6 mln aktywnych użytkowników.

Grafika nr 3

Grafika 2. Globalne użytkowanie Internetu

Grafika 3. Aktywność Polaków w Internecie

W oparciu o powyższą grafikę dowiadujemy się, iż populacja w Polsce liczy 38,6 mln osób, w tym 61% to mieszkańcy dużych miast. Z tego 25,71 mln to aktywni internauci co stanowi 67% z czego 14 mln, czyli 36% całej populacji jest aktywnymi użytkownikami mediów społecznościowych.

Ciekawostkę stanowi fakt, iż w Polsce jest 58,84 mln aktywnych telefonów, co daje aż 152%. Czyli na jednego mieszkańca naszego kraju przypada 1,5 telefonu. Wyjątkowo szeroki dostęp do telefonów komórkowych, odzwierciedla się również w liczbie aktywnych mobilnych użytkowników, z czego 10 mln korzysta z mediów społecznościowych, co łącznie stanowi 26% całej populacji.

Grafika nr 4

Grafika 2. Globalne użytkowanie Internetu

Grafika 4.  Wzrost korzystania z Internetu w Polsce w porównaniu ze styczniem 2015 roku

Powyżej, przedstawiono procentowy wzrost korzystania w Polsce z Internetu w porównaniu do stycznia 2015 r. Z powyższego źródła wynika, że w styczniu 2016 r. przybyło w Polsce internautów o 6%, użytkowników mediów społecznościowych o 8%. Nastąpił również wzrost o 3% aktywnych numerów komórkowych, jak również wzrósł o aktywny udział użytkowników mediów społecznościowych na urządzeniach mobilnych.

Grafika nr 5

Grafika 2. Globalne użytkowanie Internetu

Grafika 5. Z jakich urządzeń korzystają Polacy

Grafika, przybliża nam z jakich urządzeń najczęściej korzystają Polacy łącząc się z Internetem. Zdecydowany prym wiodą telefony komórkowe 94% z czego 59% to smartfony. Na następnym miejscu są laptopy i komputery stacjonarne 77%, w następnej kolejności to: tablety – 24%, urządzenia do strumienia wideo (smart TV) – 13%, czytniki e-booków -2% oraz urządzenia typu wearables – 1%.

Grafika nr 6

Grafika 2. Globalne użytkowanie Internetu

Grafika 6. Czas spędzony przez Polaków w Internecie.

Powyższe zestawienie, pokazuje nam czas spędzony przez Polaków w Internecie. Z powyższych statystyk wynika, iż średni dzienny czas korzystania z Internetu na komputerze lub tablecie wynosi 4 godz. 25 min. Natomiast średni dzienny czas korzystania z Internetu mobilnego na telefonach komórkowych (smartfonach) wynosi 1 godz. 17 min. Na same korzystanie z mediów społecznościowych Polacy średnio poświęcają 1 godz. 17 min. Ponadto podano, że Polak spędza średnio 2 godz. 28 min na oglądaniu telewizji.

Grafika nr 7

Grafika 2. Globalne użytkowanie Internetu

Grafika 7. Aktywność Polaków na urządzeniach mobilnych

Powyżej widzimy aktywności Polaków na urządzeniach mobilnych, czyli co najczęściej robimy na smartfonach. Do najwyższych aktywności możemy zaliczyć korzystanie z bankowości mobilnej – 28%, na drugim miejscu jest korzystanie z serwisów nawigacji i map – 27%, na trzecim korzystanie z komunikatorów mobilnych – 25%, a w następnej kolejności to oglądanie wideo na smartfonach – 19% oraz granie w gry mobilne – 17%.

Grafika nr 8

Grafika 2. Globalne użytkowanie Internetu

Grafika 8. Z jakich portali najczęściej korzystają Polacy

Natomiast na ostatniej grafice pokazano z jakich portali społecznościowych najczęściej korzystają Polacy. Oczywiście na pierwsze miejsce wybija się Facebook, który ma 36% udziałów na rynku mediów społecznościowych. W następnej kolejności jest portal powiązany z Facebookiem, czyli Facebook Messenger i on absorbuje 19% udziałów. W dalszej kolejności znajdują się ze swoimi udziałami: Google+ – 14%, Skype – 10%, Twitter – 7%, Instagram – 6%, Whatsapp – 6%, NK.Pl – 6%, LinkedIn – 5%, Gadu Gadu – 5%.

Podsumowanie

W oparciu o wskazane materiały wyraźnie widać, iż grupa korzystająca z różnorodnych form jakie daje Internet jest bardzo duża i co jest znaczące, z roku na rok staje się coraz liczebniejsza. W szczególności jest to widoczne w sferze mediów społecznościowych. Śledząc powyższe badania, można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, iż media społecznościowe, będą się coraz dynamiczniej rozwijały, a poprzez swoją elastyczność stanowią przyszłość w dwustronnej komunikacji społecznej, zarówno pomiędzy indywidualnymi odbiorcami, jak również wszelkimi organizacjami. Dlatego też, jest to odpowiedni moment, aby przedsiębiorcy oraz inne instytucje  w znaczący sposób zaangażowały się w korzystanie z nowych kanałów, w celu polepszenia wzajemnej komunikacji ze swoimi odbiorcami

 

Miejsca źródłowe do tekstu:

[1] http://www.tnsglobal.pl/coslychac/files/2015/05/POLSKA_JEST_MOBI_2015.pdf.

[2] https://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016.

[3] https://mobirank.pl/2016/01/27/mobile-digital-w-polsce-na-swiecie-2016/.

Źródło grafik: http://smmeasure.eu/liczby-polskiego-internetu-2016/

 

 

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *