Wykreuj siebie...

Każda zmiana jest lepsza niż żadna...

Zachowanie Polaków w sieci…

Zachowanie Polaków w sieci…

Jak to się stało, że większość z nas jest stałym gościem w sieci… Bez wątpienia nasze zachowania są nierozerwalnie powiązane ze współczesną gospodarką, która przechodzi przez okres gwałtownych przemian, który charakteryzuje m.in. postępująca globalizacja, przyspieszenie postępu technologicznego oraz związany z tym rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych. Efektem takich zmian, jest nie tylko nowy model gospodarki,Więcej oZachowanie Polaków w sieci…[…]